Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Podľa Plánu organizačného zabezpečenia XVIII. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní sa konala súťaž dňa 3. júna 2017 na strelnici Senica - Čáčov, ktorá je vo vlastníctve Okresnej organizácie SPZ v Senici.  Súťaž bola po materiálnej aj organizačnej stránke veľmi dobre pripravená. Ústredie SPZ zabezpečil
-  ceny pre víťazov -  3 ks pohárov
-  40 ks pevný terč diviaka na 100 metrov

Ostatný materiál a pomôcky pre súťaž si zabezpečila Sekcia loveckých historických palných zbraní KHSP pri SPZ  z vlastných prostriedkov.

Kniha plná fotografií, kresieb, spolu s poetickými textami rozpráva srdcom autorov o prírode, o zvieratách, o živote človeka a jeho ceste vesmírom.
Manželia Šramkovci z Demänovskej doliny sú dlhoroční činovníci KHSP pri SPZ.
inf. o knihe : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Karpaty - kniha, uputávka.jpg)Karpaty - kniha, uputávka.jpg[Obal]74 kB

Klub histórie slovenského poľovníctva pri SPZ  - Sekcia historických loveckých zbraní v spolupráci s RgO SPZ v Senici organizujú 4. júna 2016 na strelnici Senica - Čáčov XVII. Majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických zbraní.
Prezentácia súťažiacich: 9.00 hod.
Začiatok súťaže 10.00 hod.

Súťažiaci strieľajú podľa  Pravidiel  streľby  z  historických  loveckých  palných zbraní 10 výstrelov do  pevného terča diviaka  vzdialeného 50 metrov z loveckých historických zbraní nabíjaných ústim hlavne alebo ich replík (zbrane nepodliehajú povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti).  Okrem tejto súťaže RgO SPZ v Senici organizuje podobnú súťaž  avšak do terča vzdialeného 100 metrov.

Sekcia - Chladné poľovnícke zbrane
Predseda: Ing. Alojz Drábek
Vývoj poľovníctva s osobitným zreteľom na vývoj poľovníckych nožov.

Lov zveri - „poľovníctvo“ je súčasťou života človeka oddávna. Tvoril významnú časť obživy, ale aj zdroj surovín - koží a kožušín. Lov bol aj priestorom pre návyky v používaní zbraní, pestovaní odvahy a riešenia kritických situácií. Jeho možnosti tvorili vždy prírodné podmienky a predovšetkým výskyt zveri.

Klub histórie slovenského poľovníctva pri Slovenskom poľovnom zväze
Sekcia - Práca s mládežou, kronika
Predseda: Ing. Štefan Palaťka

        Slovenské poľovníctvo má bohatú históriu na úseku práce s mládežou!

Historický vývoj
          Poľovníkom bol už dávno známy záujem mládeže o život voľne žijúcich zvierat, o tajomstvá prírody, o zbrane a o poľovnícke zážitky. Preto sa mnohí z vlastnej iniciatívy usilovali tento záujem uspokojiť. Bol z toho obojstranný úžitok: mladí ľudia si rozšírili svoje poznatky o prírode, rozvíjal sa ich citový vzťah k poľovnej zveri a poľovníci získali priaznivcov pre hospodárenie v poľovníckych združeniach a pre rozumné zásahy človeka do prírody. Dôležitým motívom takejto činnosť bolo aj negatívne správanie sa mladých ľudí v prírode, ktoré vyplývalo z ich neznalosti a nesprávneho vzťahu k nej.

Predseda: František Stoličný
Slovenské poľovníctvo má bohatú históriu skúmania zvukových prejavov poľovnej zveri. Sme prvou krajinou v Európe, v ktorej sa začali organizovať pravidelné súťaže pod organizačným vedením SPZ, Klubom histórie slovenského poľovníctva pri SPZ a Múzeom vo Sv. Antone. Tieto súťaže ukázali cestu napredovania vo vábení poľovnej zveri a svoju opodstatnenosť. Mimo súťaže vo vábení jeleňov od roka 1999 prebiehajú každoročne, tiež v rámci Dni s. Huberta vo Sv. Antone, Slovenské majstrovstvá vo vábení ostatnej poľovnej zveri.


Klub histórie slovenského poľovníctva pri Slovenskom poľovnom zväze
Sekcia - Poľovnícka literatúra a publicistika
Predseda : Ing. Jozef Herz, PhD.

Lovecký ochranný spolok pre Slovensko, ktorý vznikol 10. decembra 1920 na valnom zhromaždení v roku 1923, rozhodol o vydávaní časopisu, ktorý mal za úlohu informovať všetkých členov o tom, čo sa robí v spolkovej činnosti a tiež o poľovníctve vo všetkých jeho činnostiach. Prvé číslo časopisu NIMRÓD vyšlo 15. júna 1923 na 16 stranách, z ktorých 8 bolo písaných v slovenskom jazyku a ďalších 8 v maďarskom jazyku. Časopis vychádzal dvakrát do mesiaca. V čase vzniku tohto časopisu takmer neexistovala žiadna poľovnícka literatúra napísaná v slovenskom jazyku a tých, ktorí prispievali do časopisu bolo veľmi málo.

Klub histórie slovenského poľovníctva pri SPZ
Z činnosti sekcie,  „ Poľovnícky šperk“
Predseda : Magdaléna Zvaríková

Jednou zo sekcií Klubu histórie SPZ je aj sekcia poľovníckeho šperku. Ako vieme, človek sa oddávna „ prikrášľoval“. Keďže v ranných dobách nepoznal kovy, vyrábal si ozdoby z materiálov, ktoré okolo seba videl: drevo, kameň, alebo získal lovom: koža, kosti, zuby zvierat, rohy, parohy. A tu niekde hľadáme korene poľovníckeho šperku, ktorý vlastne len kopíruje doby dávno minulé.
Dalo by sa povedať, že pokračujeme v tom, čo poznáme už z úsvitu dejín ľudstva. Samozrejme, že sa zdokonalili techniky, vzory i materiály, ale vo svojej podstate je poľovnícky šperk prvým ozdobovacím artefaktom človeka.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Polovnickysperk.pdf)Polovnickysperk.pdf[formát pdf]45 kB

Predstavujeme Vám !  
Klub histórie slovenského poľovníctva pri Slovenskom poľovnom zväze
Sekcia loveckých historických palných zbraní
Predseda : Doc. JUDr. Ľudovít Letoščák, CSc.

Táto sekcia vznikla  veľmi krátko po založení KHSP. K zakladajúcim jej členom patrili: Ľ. Letošťák, L. Molnár, J. Serdel, M. Ďurica a M. Studenič. Do svojej obsahovej náplne  prijala:
- skúmanie historických stránok  výroby a používania loveckých zbraní na teritóriu Slovenska,
- obohacovanie  muzeálnych zbierok o zozbieranú historickú poľovnícku literatúru a predmety používané pri love zveri,
- organizovanie súťaží v streľbe z loveckých historických palných zbraní,
- poskytovanie pomoci poľovníckym organizáciám ako aj záujemcom o poľovníctvo na Slovensku pri skúmaní histórie poľovníctva.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (1. Nástup súťažiacich.jpg)1. Nástup súťažiacich.jpg[Nástup]146 kB
Uložiť tento súbor (2. Súťaž Antonský diviak a.jpg)2. Súťaž Antonský diviak a.jpg[Súťaž Antonský diviak]212 kB
Uložiť tento súbor (3. Hodnotenie.jpg)3. Hodnotenie.jpg[Hodnotenie]180 kB
Uložiť tento súbor (4. Najlepší sú ocenení.jpg)4. Najlepší sú ocenení.jpg[Najlepší]145 kB

Dňa 7. júna 2014 (sobota) na strelnici Senica - Čáčov sa konajú XV. Majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní. Súťaž usporiada Klub histórie slovenského poľovníctva pri SPZ, sekcia historických loveckých zbraní. Prezentácia súťažiacich o 9.00 hod., začiatok súťaže o 10.00 hod. Pravidlá súťaže sú uvedené na stránke KHSP.
Do súťaže je zaradená aj streľba z loveckých historických zbraní na pevný terč diviaka na 100 metrov.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Plán organ. zabezpeč..docx)Plán organ. zabezpeč..docx[PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA]645 kB

Poľovnícke múzeum vo Sv. Antone a Klub histórie slovenského poľovníctva pri SPZ, patria k sebe už od svojho vzniku. Toto tvrdenie potvrdzuje tá skutočnosť, že myšlienka vytvoriť zoskupenie zanietených osôb s láskou k prírode a jej živému bohatstvu, sa zrodila práve v priestoroch Múzea vo Sv. Antone. Dobrý úmysel našiel zmysluplnú cestu, možno aj preto, že riaditeľ Múzea vo Sv. Antone  Ing. Marián Číž, vtedajší predseda osvetovej komisie SPZ sa podieľal veľkou mierou pri zrode  klubu a jeho smerovania až do dnešných dní. Budúcnosť  klubu ešte určite zúročí jeho bohaté a úprimné snahy v prospech histórie slovenského poľovníctva. Právom mu patrí naše poďakovanie.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (KHSP pri SPZ.doc)KHSP pri SPZ.doc[formát .doc]42 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.