Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

ŽIADOSTI O DUPLIKÁTY PP

Slovenskú plemennú knihu psov Slovenského poľovníckeho zväzu požiadali následovní majitelia psov o vydanie duplikátu PP
 

Ak sa do 1 mesiaca od oznámenia PP nenájde, plemenná kniha SPZ vystaví duplikát preukazu o pôvode pre uvedeného psa.