Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Vyhláška Ministerstva pôdoshospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z. z 10.augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky MP SR č. 227/2010 Z. z. z. 20. mája 2010, vyhlášky MPaRV SR č. 125/2012 Z. z. z 28. marca 2012, vyhlášky MPaRV SR č. 489/2013 Z. z. zo 16.decembra 2013. 

Prílohy vyhlášky č.344/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 125/2012 Z. z. a v znení vyhlášky 489/2012 Z. z. 

Príloha č. 1, príloha č. 7, príloha č. 9, príloha č. 18, príloha č. 20, príloha č. 21, príloha č. 22, príloha č. 23, príloha č. 24, príloha č. 26 a príloha č. 27 sa vypúšťajú. Príloha č. 13a sa zrušuje. 

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Vyhláška_MPRV_SR_č._344-2009_Z._z..pdf)Vyhláška_MPRV_SR_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha ]332 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._2_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._2_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.2]105 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._3_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._3_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.3]163 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._4_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._4_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.4]106 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._5_k_vyhláške_č._ 344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._5_k_vyhláške_č._ 344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.5]137 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._6_k_vyhláške_č._344-2009 Z. z..pdf)Príloha_č._6_k_vyhláške_č._344-2009 Z. z..pdf[Príloha č.6]120 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._8_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._8_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.8]161 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._10_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._10_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.10]187 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._11_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._11_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.11]30 kB
Uložiť tento súbor (Ročný_plán_chovu_a_lovu_malej_zveri.pdf)Ročný_plán_chovu_a_lovu_malej_zveri.pdf[Príloha č.11]33 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._12_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._12_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.12]38 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._13_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._13_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.13]147 kB
Uložiť tento súbor (Plán_spoločných_poľovačiek.pdf)Plán_spoločných_poľovačiek.pdf[Príloha č.13]136 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._14_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._14_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.14]104 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._15_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._15_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.15]213 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._16_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._16_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.16]142 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._17_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._17_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.17]60 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._19_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._19_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.19]66 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._25_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._25_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.25]131 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._28_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._28_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.28]132 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._29_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._29_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.29]149 kB
Uložiť tento súbor (Číselný_prehľad_o_priebehu_a_výsledkoch_skúšky_poľ._hospodárov ....pdf)Číselný_prehľad_o_priebehu_a_výsledkoch_skúšky_poľ._hospodárov ....pdf[Príloha č.29]113 kB
Uložiť tento súbor (Kvalifikačný_prehľad_skúšok_poľovných_hospodárov.pdf)Kvalifikačný_prehľad_skúšok_poľovných_hospodárov.pdf[Príloha č.29]100 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._30_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._30_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.30]131 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._31_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._31_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.31]136 kB
Uložiť tento súbor (Číselný_prehľad_o_priebehu_a_výsledkoch_vyššej_skúšky.pdf)Číselný_prehľad_o_priebehu_a_výsledkoch_vyššej_skúšky.pdf[Príloha č.31]113 kB
Uložiť tento súbor (Kvalifikačný_prehľad_vyšších_skúšok.pdf)Kvalifikačný_prehľad_vyšších_skúšok.pdf[Príloha č.31]100 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._32_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._32_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.32]131 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._33_k_vyhláške_č. 344-2009_Z._z._vzor_preukazu_člena_poľovníckej_stráže.pdf)Príloha_č._33_k_vyhláške_č. 344-2009_Z._z._vzor_preukazu_člena_poľovníckej_stráže.pdf[Príloha č.33]165 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._33_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._33_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.33]166 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._34_k_vyhláške_č._344-200_Z._z..pdf)Príloha_č._34_k_vyhláške_č._344-200_Z._z..pdf[Príloha č.34]815 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._35_k_vyhláške_č._344-2009 Z._z..pdf)Príloha_č._35_k_vyhláške_č._344-2009 Z._z..pdf[Príloha č.35]101 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._35a)_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._35a)_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.35a]196 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._35b)_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._35b)_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.35b]99 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._36_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._36_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.36]98 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._37_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._37_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.37]29 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_k_vyhláške 421-2013_Z._z..pdf)Príloha_k_vyhláške 421-2013_Z._z..pdf[Príloha č. 421-2013]147 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.