Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

XVIII. Majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní

Podľa Plánu organizačného zabezpečenia XVIII. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní sa konala súťaž dňa 3. júna 2017 na strelnici Senica - Čáčov, ktorá je vo vlastníctve Okresnej organizácie SPZ v Senici.  Súťaž bola po materiálnej aj organizačnej stránke veľmi dobre pripravená. Ústredie SPZ zabezpečil
-  ceny pre víťazov -  3 ks pohárov
-  40 ks pevný terč diviaka na 100 metrov

Ostatný materiál a pomôcky pre súťaž si zabezpečila Sekcia loveckých historických palných zbraní KHSP pri SPZ  z vlastných prostriedkov.

Poplatky: Pre každého súťažiaceho bol určený poplatok  5,- eur. Poplatky sa použili na vyplatenie nájomného OO SPZ Senica za použitie strelnice na súťaž.

Pohostenie súťažiacich a hostí zabepečili organizátori súťaže a to z vlastných prostriedkov a bezplatne.  Po ukončení súťaže jej organizátori vykonanli poriadok na strelnici a v jej okolí.  

Funkcionári (rozhodcovia) súťaže: 
Doc. JUDr. Ľudovít Letošťák,Csc. -   predseda komisie, 0908/242103,  Cyprichova 64, 831 54 Bratislava - hlavný  rozhodca
Ľubomír ZACH - podpredseda komisie,  M.R.Štefánika 79, 90841 Šaštín Stráže, tel. 421902637706
Ing. Peter ŠEDIVÝ  - tajomník komisie  
Roman MOZOLIČ -  člen komisie  
Ľubomír BLATNICKÝ - člen komisie

Priebeh súťaže:

1. Zasadnutie funkcionárov: Pred súťažou na zasadnutí jej funcionárov predseda komisie upesnil obsahovú náplň činnosti  každému funkcionárovi  súťaže. Osobitný dôraz položil na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel súťaže (povely na začatie a ukončenie strelieb, hlásenie závad, prehliadky zbraní po ukončení súťaže,  bezpečné manipulácie so zbraňou, povolenie strelieb mladším osobám len pod dohľadom skúseného inštruktora atď.)

2. Otvorenie súťaže: Súťaž otvoril p. Letošťák. Menom SPZ (SPK) privítal súťažiacich,  hostí a priaznivcov strelieb z historických zbraní. Osobitne privítal Mgr. J. Sucháneka primátora mesta Šáštín - Stráže, ktorý každoročne poskytuje súťaží hodnotné ceny pre víťazov. Zdôraznil konanie súťaže v mesiaci poľovníctva a jej význam pre kultúrne hodnoty poľovníctva. Poskytol informácie o preibehu súťaže a o dodržiavaní pravidiel osobitne pravidiel bezpečného zachádzania so zbraňami. Po otvorení súťaže odovzdal vyznamenania poľovníkom  (III. stupeň  Za zásluhy o poľovníctvo), ktoré schválila Rada SPZ (ZACH Ľubomír, HRUBÝ Jozef, BLATNICKÝ Ľubomír, VACULKA Vladimír ).

Súťaž pozorovalo niekoľko desiatok priaznivcov streľby z loveckých historických palných zbraní. 

3. Vyhodnotenie súťaže:

Súťaže sa záčastnilo  25 + 18  =  43 súťažiacich  (vo dvoch streleckých disciplínach 50 m a 100 m)

Dosiahnuté výsledky:

Muži:      
1. miesto ZACH Marek 100/100  
2. miesto ŽLANY Igor   98/100  
3. miesto DROBNÝ Miroslav   97/100  

Ženy:      
1. miesto VRBOVÁ Michaela 59/100  
2. miesto HAVLÍČKOVÁ Zuzana 46/100  
3. miesto BLATNICKÁ Kristína 17/100  

V priebehu súťaže nevznikli žiadne mimoriadne udalosti. Streľci vystupovali disciplinovane a dodržiavali bezpečnostné pravidlá pre tento druh súťaže.

Vyplývajúce úlohy:

-  vypracovať Plán organizačného zabezpečenia XIX. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní na rok 2018 (deň konania  súťaže 2. júna 2018 na strelnici Senica - Čáčov),
-  zabezpečiť strelnicu Senica - Čáčov na konanie XIX. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní na 2. júna 2018,
-  v PaR a ďalších periodikách publikovať výsledky súťaže s cieľom postupného rozšírenia súťaží uvedeného druhu do regiónov Slovenska.                                                                              

Poďakovanie:

Sekcia loveckých historických palných zbraní KHSP pri SPZ ďakuje Ing. M. Hustinovej - vedúca odboru poľovníckej informatiky, za vzorné materiálne zabezpečenie súťaže.

 

V Bratislave dňa 5. júna 2017.                            

Sekcia historických loveckých palných zbraní KHSP pri SPZ
Doc. JUDr. Ľudovít LETOŠŤÁK, CSc.
                            Predseda                               

 

Viac o podujatí sa dočítate v časopise Poľovníctvo a rybárstvo.

 FOTOGALÉRIA
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.