Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

V zmysle uznesenia prezídia SKJ z 11.6.2013 bude rozhodcov na klubove vystavy SPZ a UKK od 1.7.2013 delegovať sekretariat SKJ.
V prílohe sú pokyny pre chovateľské kluby a tlačivo - žiadosť o delegovanie rozhodcov.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Postup pri vybavovaní agendy ohľadne klubových podujatí.docx)Postup pri vybavovaní agendy ohľadne klubových podujatí.docx[Postup pri vybavovaní agendy ohľadne klubových podujatí]34 kB
Uložiť tento súbor (ziadost_o_delegovanie.rozhodcu.doc)ziadost_o_delegovanie.rozhodcu.doc[žiadosť o delegovanie rozhodcov]83 kB

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Skúšobný poriadok pre skúšky duričov_3_5_2013.pdf)Skúšobný poriadok pre skúšky duričov_3_5_2013.pdf[Skúšobný poriadok pre skúšky duričov]502 kB
Uložiť tento súbor (Skúšobný poriadok pre skúšky farbiarov_3_5_2013.pdf)Skúšobný poriadok pre skúšky farbiarov_3_5_2013.pdf[Skúšobný poriadok pre skúšky farbiarov]541 kB
Uložiť tento súbor (Skúšobný poriadok pre skúšky MP a retrívrov_3_5_2013.pdf)Skúšobný poriadok pre skúšky MP a retrívrov_3_5_2013.pdf[Skúšobný poriadok pre skúšky MP a retrívrov]785 kB
Uložiť tento súbor (Skúšobný poriadok pre skúšky v brlohárení_3_5_2013.pdf)Skúšobný poriadok pre skúšky v brlohárení_3_5_2013.pdf[Skúšobný poriadok pre skúšky v brlohárení]304 kB
Uložiť tento súbor (Všeobecné zásady pre skúšky PUP 3_5_2013.pdf)Všeobecné zásady pre skúšky PUP 3_5_2013.pdf[Všeobecné zásady pre skúšky PUP]383 kB
Uložiť tento súbor (Poriadok_pre_men_rozhodcov_3_5_2013.pdf)Poriadok_pre_men_rozhodcov_3_5_2013.pdf[Poriadok pre vymenovanie rozhodcov pre skúšky z výkonu poľovných psov]284 kB
Uložiť tento súbor (Skúšobný poriadok pre skúšky stavačov_3_5_2013.pdf)Skúšobný poriadok pre skúšky stavačov_3_5_2013.pdf[Skúšobný poriadok pre skúšky stavačov]686 kB
Uložiť tento súbor (Metodický pokyn SPK o kontrole skúšok PUP.pdf)Metodický pokyn SPK o kontrole skúšok PUP.pdf[Metodický pokyn o kontrole skúšok PUP]272 kB

Prílohy:
Uložiť tento súbor (KalendárKP2012_web.doc)KalendárKP2012_web.doc[Kalendár kynologických podujatí na rok 2012 akt. 18.07.]314 kB
Uložiť tento súbor (KalendárKP2014_na-zverejnenie.doc)KalendárKP2014_na-zverejnenie.doc[Kalendár kynologických podujatí na rok 2014 - akt. 25.3.]375 kB
Uložiť tento súbor (kyn_kalendar-2015.doc)kyn_kalendar-2015.doc[Kalendár kynologických podujatí na rok 2015]480 kB
Uložiť tento súbor (TK-2016-na_web.doc)TK-2016-na_web.doc[Kalendár kynologických podujatí na rok 2016]492 kB
Uložiť tento súbor (Kalendar.kynologickych.podujati.2017.doc)Kalendar.kynologickych.podujati.2017.doc[Kalendár kynologických podujatí na rok 2017]505 kB
Uložiť tento súbor (TK_kynologickych_podujati_2018.pdf)TK_kynologickych_podujati_2018.pdf[Kalendár kynologických podujatí na rok 2018]487 kB
Uložiť tento súbor (TK_kynologickych_podujati_2019.pdf)TK_kynologickych_podujati_2019.pdf[Kalendár kynologických podujatí na rok 2019]722 kB
Uložiť tento súbor (terminovy_kalendar_kynologicke_podujatia_2020.pdf)terminovy_kalendar_kynologicke_podujatia_2020.pdf[Kalendár kynologických podujatí na rok 2020]377 kB
Uložiť tento súbor (TK-2021-web.pdf)TK-2021-web.pdf[Kalendár kynologických podujatí na rok 2021]730 kB
Uložiť tento súbor (TK-2022-kyn_podujatí-web.pdf)TK-2022-kyn_podujatí-web.pdf[Kalendár kynologických podujatí na rok 2022]763 kB
Uložiť tento súbor (TK-2023-kyn_podujatí_web.pdf)TK-2023-kyn_podujatí_web.pdf[Kalendár kynologických podujatí na rok 2023]476 kB
Uložiť tento súbor (TK_2024_kyn_podujati_web.pdf)TK_2024_kyn_podujati_web.pdf[Kalendár kynologických podujatí na rok 2024]478 kB

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky schválilo vyhlášku č. 489/2013 Z.z., zo 16. decembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov.

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Zoznam psov poľovných plemien,  ktoré môžu absolvovať skúšky PUP.pdf)Zoznam psov poľovných plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky PUP.pdf[Zoznam psov poľovných plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti]74 kB
Uložiť tento súbor (Počet a používanie PUP podľa výmery poľovného revíru a druhu zveri.pdf)Počet a používanie PUP podľa výmery poľovného revíru a druhu zveri.pdf[Počet a používanie poľovne upotrebiteľných psov podľa výmery poľovného revíru a druhu chovanej a lovenej zveri]50 kB
Uložiť tento súbor (Druhy skúšok pre získanie kvalifikácie PUP.pdf)Druhy skúšok pre získanie kvalifikácie PUP.pdf[Druhy skúšok pre získanie kvalifikácie poľovnej upotrebiteľnosti psov]48 kB
Uložiť tento súbor (13-z489.pdf)13-z489.pdf[489 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky]1754 kB

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Dolezite_oznamy.doc)Dolezite_oznamy.doc[Dôležité oznamy]20 kB
Uložiť tento súbor (Čipovanie psov.doc)Čipovanie psov.doc[Dôležité upozornenie pre chovateľov – povinné čipovanie psov]32 kB
Uložiť tento súbor (clenska_prihlaska_do_klubu.pdf)clenska_prihlaska_do_klubu.pdf[clenska prihlaska do klubu chovatelov psov – univerzalna]32 kB
Uložiť tento súbor (Žiadosť_o_vydanie_dupl_PP.doc)Žiadosť_o_vydanie_dupl_PP.doc[Ziadost o vydanie duplikatu preukazu o povode psa]79 kB
Uložiť tento súbor (Postup pri vybavovaní agendy ohľadne klubových podujatí.docx)Postup pri vybavovaní agendy ohľadne klubových podujatí.docx[Postup pri vybavovaní agendy ohľadne klubových podujatí]34 kB
Uložiť tento súbor (ziadost_o_delegovanie.rozhodcu.doc)ziadost_o_delegovanie.rozhodcu.doc[žiadosť o delegovanie rozhodcov]83 kB
Uložiť tento súbor (ziadost_priloha_pp_spz.doc)ziadost_priloha_pp_spz.doc[Žiadosť na vystavenie prílohy k preukazu o pôvode psa]32 kB
Uložiť tento súbor (ziadost_o_potvrdenie_chovnosti.doc)ziadost_o_potvrdenie_chovnosti.doc[Žiadosť o potvrdenie chovnej spôsobilosti]32 kB
Uložiť tento súbor (ClenskyPreukazSPZ.doc)ClenskyPreukazSPZ.doc[Čo treba priložiť k prihláške na zápis vrhu akt 23.11.2015]754 kB
Uložiť tento súbor (ziadost_o_vydanie_potvrdenia_PUP.doc)ziadost_o_vydanie_potvrdenia_PUP.doc[Žiadosť o vystavenie potvrdenia o poľovnej upotrebiteľnosti psa]93 kB
Uložiť tento súbor (prihlaska.pdf)prihlaska.pdf[Prihláška na skúšky psov (organizátorovi skúšok treba poslať dvojmo vyplnené)]88 kB
Uložiť tento súbor (Postup pri zapisovaní importovaného jedinca do SPKP.akt20200806.doc)Postup pri zapisovaní importovaného jedinca do SPKP.doc[Postup pri zapisovaní importovaného jedinca do SPKP]25 kB
Uložiť tento súbor (ziadost_prac_certifikat.doc)ziadost_prac_certifikat.doc[Žiadosť o vystavenie pracovného certifikátu (akt 4.1.2022)]22 kB
Uložiť tento súbor (Kontrola totoznosti psa.doc)Kontrola totoznosti psa.doc[Zápis importovaného jedinca – potvrdenie od veterinára (akt 14.4.2022)]76 kB
Uložiť tento súbor (Export.doc)Export.doc[Žiadosť o vydanie exportného preukazu o pôvode psa (akt 20.4.2022)]207 kB
Uložiť tento súbor (Prihlaska_na_zapis_steniat.doc)Prihlaska_na_zapis_steniat.doc[Prihláška na zápis vrhu akt. 20.4.2022]53 kB
Access this URL (https://skj.sk/sk/skj-sekretariat/tlaciva/)Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice[Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice – vybavuje sekretariát SKJ]0.1 kB

Prílohy:
Uložiť tento súbor (SP-stavače-CACT-CACIT.pdf)SP-stavače-CACT-CACIT.pdf[Skúšobné poriadky pre stavače pre skúšky s udeľovaním CACIT a R CACIT]663 kB
Uložiť tento súbor (Pravidlá pre udeľovanie titulov CACT a CACIT klubmi SPZ.pdf)Pravidlá pre udeľovanie titulov CACT a CACIT klubmi SPZ.pdf[Pravidlá pre udeľovanie titulov CACT a CACIT klubmi SPZ]681 kB
Uložiť tento súbor (Zoznam plemien poľovných psov a skúšok pre udeľovanie CACT a pre vydanie medzinárodného pracovného certifikátu.pdf)Zoznam plemien poľovných psov a skúšok pre udeľovanie CACT a pre vydanie medziná[ Zoznam plemien poľovných psov a skúšok pre udeľovanie CACT a pre vydanie medzinárodného pracovného certifikátu]747 kB
Uložiť tento súbor (Zápis do pomocných kníh SPKP.pdf)Zápis do pomocných kníh SPKP.pdf[Zápis do pomocných kníh SPKP]346 kB
Uložiť tento súbor (Smernica pre nečlenov SPZ - členov klubov.pdf)Smernica pre nečlenov SPZ - členov klubov.pdf[Smernica pre nečlenov SPZ - členov klubov]347 kB
Uložiť tento súbor (Chovateľský poriadok_ SPZ_2019.pdf)Chovateľský poriadok_ SPZ_2019.pdf[Chovateľský poriadok SPZ]291 kB
Uložiť tento súbor (zapisny_poriarok_SPKP_2019.pdf)zapisny_poriarok_SPKP_2019.pdf[Zápisný poriadok SPKP]312 kB
Uložiť tento súbor (Poriadok pre udeľovanie čakateľstiev na skúškach  usporiadaných klubmi SPZ.pdf)Poriadok pre udeľovanie čakateľstiev na skúškach usporiadaných klubmi SPZ.pdf[Poriadok pre udeľovanie čakateľstiev na skúškach usporiadaných klubmi SPZ]791 kB
Uložiť tento súbor (Smernica Slovenského poľovníckeho zväzu o organizácii kynologických podujatí SPZ.pdf)Smernica Slovenského poľovníckeho zväzu o organizácii kynologických podujatí SPZ.pdf[Smernica Slovenského poľovníckeho zväzu o organizácii kynologických podujatí SPZ]502 kB
Uložiť tento súbor (Smernica SPZ k zápisom doplňujúcich údajov u predkov v preukaze o pôvode psa.pdf)Smernica SPZ k zápisom doplňujúcich údajov u predkov v preukaze o pôvode psa.pdf[Smernica SPZ k zápisom doplňujúcich údajov u predkov v preukaze o pôvode psa]598 kB
Uložiť tento súbor (Smernica pre vystavovanie pracovných certfikátov_7-1-2022.pdf)Smernica pre vystavovanie pracovných certfikátov_7-1-2022.pdf[Smernica pre vystavovanie pracovných certfikátov akt. 14.4.2022]1062 kB
Uložiť tento súbor (Štatút kynologickej rady SPZ.pdf)Štatút kynologickej rady SPZ.pdf[Štatút kynologickej rady SPZ platný od 30.3.2023]199 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.