Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
 • +421 2 5720 33 11
 •  +421 2 5720 33 21

 1. Koľko máte poistených poľovníkov?
  Počet poistených kolíše, tak ako kolíše aj počet členov SPZ. Každoročne však počet členov narastá a v roku 2021 dosahoval presme 62 981 poľovníkov.

 2. Aká je výška ročného poistného? 
  Ročné poistné je pre členov SPZ vo výške 4,00 €.

 3. V akej situácii je napr. možné uplatniť zákonné poistenie pre poľovníkov? Patrí sem aj škoda spôsobená poľovným psom, či autom poľovníka?
  Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone práva poľovníctva sa vzťahuje predovšetkým na poistenie držby a zaobchádzania so zbraňou - najčastejšie sa poistenie vzťahuje na postrelenie prípadne zastrelenie iného poľovníka - poistenie podľa typu udalosti hradí za poisteného všetky náklady spojené so vznikom škody. Ako ďalšiu modelovú situáciu možno označiť postrelenie psa 3 osobe, alebo poškodenie napr. mot vozidla cudzej osoby čelné sklo, alebo aj poškodenie zbrane iného poľovníka - jeden prípad bol spojený so zavretím kufra kde bola zbraň iného poľovníka.                                                                          

 4. Koľko úrazov sa stane ročne, ktoré spadajú pod zákonné poistenie? 
  V roku 2020 to bolo 5 prípadov, v roku 2021 len 1 prípad. Mohokrát poisťovni unikajú informácie, pokiaľ nekontaktujú zodpovedného pracovníka prideleného na riešenie poistných udalostí poľovníkov.

 5. Úrazové poistenie – je dobrovoľné poistenie?
  Áno, je to dobrovoľné poistenie, ktoré je možné uzatvoriť vo výške 1,10 € na rok.

 6. Čo všetko pokrýva úrazové poistenie? 
  Denné odškodné počas doby liečenia trvajúca viac ako 14 dní. Je to 6,80 €/deň, samozrejme po 1 roku od úrazu sa uplatňuje odškodné, ak vzniknú trvalé následky.

 7. Koľko býva úrazov ročne? 
  V roku 2019 ich bolo až 69, v roku 2020 sme zaznamenali pokles na 14 prípadov, a v roku 2021 sa stalo 21 úrazov.
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.