Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práva poľovníctva

Poisťovateľ:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Poistený:
1. Slovenský poľovnícky zväz a jeho organizačné zložky
2. Člen Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorý je držiteľom poľovného lístka – občan SR
3. Člen Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorý nie je držiteľom poľovného lístka – občan SR
4. Držiteľ poľovného lístka - cudzinec

Rozsah poistenia:
Poistenie vzťahuje na zodpovednosť za škodu fyzických osôb spôsobenú:
a) pri výkone práva poľovníctva členom Slovenského poľovníckeho zväzu, ak je držiteľom poľovného lístka vydaného na území SR a je občan Slovenskej republiky ,
b) pri výkone práva poľovníctva členom Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorý nie je držiteľom poľovného lístka a je občan Slovenskej republiky,
c) pri výkone práva poľovníctva cudzincom, ak je držiteľom poľovného lístka vydaného na území SR.
Pre poistených držiteľov poľovného lístka sa poistenie vzťahuje na dobu platnosti poľovného lístka.

Poistenie sa ďalej vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú alebo vyplývajúcu:
a) medzi poistenými navzájom,
b) z držby a zaobchádzania so zbraňou alebo zariadením určeným pre výkon práva poľovníctva,
c) z užívania poľovne upotrebiteľných psov pri výkone práva poľovníctva držiteľa poľovného lístka.

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu užívateľa poľovného revíru, ak je užívateľom Slovenský poľovnícky zväz alebo jeho organizačná zložka do sublimitu 3 000 EUR na jednu škodovú udalosť a 10 000 EUR na všetky škodové udalosti, ktoré vzniknú počas jedného poistného obdobia, z celkovej dojednanej poistnej sumy.

Poistná suma
153 000,00 EUR z toho
150 000,00 EUR na škodu na zdraví a
3 000,00 EUR na škodu na veci na jednu škodovú udalosť (Maximálna výška náhrady škôd zo všetkých škodových udalostí vzniknutých počas jedného poistného obdobia je neobmedzená.)

Plnenie pre Českú republiku vo výške
20.000.000,- CZK škoda na zdraví a
500.000,- CZK škoda na veci (v zmysle § 48 zákona č.449/2001 Sb. o myslivosti).

Spoluúčasť
0,00 EUR

Územná platnosť
Európska únia

Poistné
A. Člen Slovenského poľovníckeho zväzu 4,00 EUR / kalendárny rok
B. Držiteľ poľovného lístka – cudzinec 4,00 EUR / ročný poľovný lístok
2,00 EUR / mesačný poľovný lístok
1,00 EUR / týždenný poľovný lístok

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Poistny_certifikat_2019.pdf)Poistny_certifikat_2019.pdf[Vzor poistného certifikátu ]259 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.