Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Poistenie PUP - poistník SPK

pupPoistníkom pre poistenie psa uznaného poľovného plemena je Slovenská poľovnícka komora, s poistnou sumou na jedného psa maximálne vo výške 1000,- €.

Predmet poistenia:
Predmetom poistenia je pes uznaného poľovného plemena  s preukazom o pôvode vo vlastníctve poisteného uvedený v Dotazníku/Prihláške do poistenia, ktorý dovŕšil vek 5 mesiacov a nedovŕšil vek 8 rokov, v čase začiatku poistenia nedovŕšil vek 6 rokov, pred dojednaním poistenia absolvoval veterinárnu prehliadku, je zdravý, bez akéhokoľvek skrytého alebo chronického ochorenia a pred dojednaním poistenia absolvoval základné očkovanie proti besnote, psinke, hepatitíde, leptospiróze a parvoviróze.                

Poistné riziká:
1.uhynutie, ku ktorému došlo v dôsledku úrazu alebo operácie po úraze
2. zmárnenie, ku ktorému došlo v dôsledku úrazu alebo operácie po úraze a bolo nariadené v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
3. náklady na operáciu alebo veterinárny zákrok, ku ktorým došlo v dôsledku úrazu.

Poistenie vzniká:
podaním Dotazníka / Prihlášky, ktorú majiteľ poisteného psa:

  • osobne predloží na ktoromkoľvek klientskom pracovisku poisťovateľa, alebo
  • zašle poštou na adresu poisťovateľa: Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice alebo
  • zašle elektronicky na emailové adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Na každom Dotazníku/Prihláške môže byť uvedený maximálne jeden pes.

Poistenie začína:
najskôr dňom nasledujúcim po dni podania Prihlášky do poistenia (pokiaľ nie je uvedený iný, neskorší dátum začiatku poistenia)

Deň podania Prihlášky do poistenia je:
- dátum podania poštovej zásielky s Prihláškou, alebo
- deň prevzatia Prihlášky na klientskom pracovisku poisťovateľa, alebo
- deň doručenia mailu na vyššie uvedené mailové adresy.

Poistná doba: 
Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Poistná doba začína dňom nasledujúcim po dni podania Dotazníka/Prihlášky do poistenia, najskôr však po dovŕšení 5 mesiaca a najneskôr pred dovŕšením 6. roku veku psa a končí Poistenie končí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom pes dovŕši 8 rokov veku.

Poistná suma: 
Maximálna poistná suma na jedného psa je vo výške 1 000 EUR.
Poistná sumu si stanovuje majiteľ psa.

Maximálne limity plnenia:

  1. do 300 EUR v súvislosti s veterinárnym zákrokom a operáciou po úraze,
  2. do výšky dojednanej poistnej sumy za psa do dňa dovŕšenia veku 6 rokov v súvislosti s jeho uhynutím alebo zmárnením,
  3. do výšky poistnej sumy zníženej o 10% za každý začatý rok nad 6 rokov veku za psa v súvislosti s jeho uhynutím alebo zmárnením.

Sadzba poistného:
5% z poistnej sumy pre skupiny psov duriče a brloháre
3% pre "ostatné" skupiny psov

Spoluúčasť:
Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti spoluúčasťou vo výške 10%, max. 30 EUR.

Poistné:  
Stanovuje sa samostatne pre každého psa na jedno poistné obdobie. Poistné je splatné na bankový účet poisťovateľa uvedený v podklade pre úhradu poistného, vystavenom poisťovateľom individuálne pre každú Prihlášku po jej spracovaní v poistno-technickom systéme. Poistné platí poistený majiteľ psa.

Územná platnosť:
Slovenská Republika

Poistné je splatné na bankový účet Allianz-Slovenská poisťovňa vystavenom individuálne pre každú Prihlášku.

Každý majiteľ psa si rieši poistenie psa INDIVIDUÁLNE na základe informácií z jednotlivých OPK; bližšie informácie sú v  Poistenej zmluve č.591 100 026.

Prílohy:
Uložiť tento súbor (poistenie_PUP_dotaznik.pdf)poistenie_PUP_dotaznik.pdf[Prihláška/dotazník pre poistenie PUP]89 kB
Uložiť tento súbor (poistna_zmluva_PUP_SPK.pdf)poistna_zmluva_PUP_SPK.pdf[Poistná zmluva PUP - Allianz]4573 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.