Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

XXIII. Majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní

logo KHSPPodľa Plánu organizačného zabezpečenia XXIII. majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní sa konala súťaž dňa 18. júna 2023 na strelnici Senica – Čáčov, (vo vlastníctve Okresnej organizácie SPZ v Senici).

Funkcionári (rozhodcovia) súťaže:
- Hlavný rozhodca: Doc. JUDr. Ľudovít LETOŠŤÁK, CSc.
- Správca strelnice a zástupca hlavného rozhodcu: Ľubomír ZACH
- Vybratí rozhodcovia na streleckej čiare a pre hodnotenie terčov

Zabezpečenie súťaže:
Súťaž bola po materiálnej aj organizačnej stránke veľmi dobre pripravená. Ústredie SPZ zabezpečilo: ceny pre víťazov - 3 ks pohárov a 30 ks pevný terč diviaka na 100 metrov. Ostatný materiál a pomôcky (diplomy, evidenčné doklady, propagačný materiál atď.), pre súťaž si zabezpečila Sekcia loveckých historických palných zbraní KHSP pri SPZ. Poplatky: Pre každého súťažiaceho bol určený poplatok 10,- eur. Poplatky sa použili na vyplatenie nájomného RGO SPZ Senica za prenájom strelnice na súťaž. Pohostenie súťažiacich a hostí zabezpečili organizátori súťaže a to z vlastných prostriedkov. Po ukončení súťaže jej organizátori vykonali poriadok v priestoroch súťaž e strelnice.

Priebeh súťaže:
1. Zasadnutie funkcionárov: Pred súťažou na zasadnutí jej funkcionárov hlavný rozhodca detailne určil obsahovú náplň činnosti každému funkcionárovi súťaže. Osobitný dôraz položil na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel súťaže (povely na začatie a ukončenie strelieb, hlásenie poruchy zbraní, vykonanie kontroly zbraní pred a po ukončení súťaže, bezpečné manipulácie so zbraňou, povolenie strelieb osobám vo veku 12 až 18 rokov len so súhlasom rozhodcu a pod dohľadom inštruktora atď.)

2. Otvorenie súťaže: Súťaž otvoril p. Letošťák Menom SPZ (SPK) privítal súťažiacich, hostí a priaznivcov strelieb z historických zbraní. Súťažiacim sa prihovoril predseda legislatívnej komisie SPZ (SPK) p. JUDr. Juraj Procházka, ktorý odovzdal p. J. Hrubému striebornú a p. L. Blatnickému bronzovú medailu SPZ “Za zásluhy o poľovníctvo“ Hlavný rozhodca predstavil funkcionárov súťaže. Uviedol informácie o priebehu súťaže a o dodržiavaní pravidiel osobitne pravidiel bezpečného zachádzania so zbraňami. Súťaž pozorovalo niekoľko desiatok priaznivcov streľby z loveckých historických palných zbraní.

3. Vyhodnotenie súťaže:
Súťaže sa zúčastnilo 27 súťažiacich, Dosiahnuté výsledky:
1. miesto: Marek ZACH - 97/100
2. miesto: Ľubomír ZACH - 96/100
3. miesto: Marek REHÁK – 95/100

V priebehu súťaže nevznikli žiadne mimoriadne udalosti. Strelci vystupovali disciplinovane, dodržiavali bezpečnostné pravidlá a pokyny rozhodcov pre tento druh súťaže. Po ukončení súťaže súťažiaci vykonali poriadok na strelnici v priestoroch súťaže.

Vyplývajúce úlohy:
- vypracovať Plán organizačného zabezpečenia XXIII. majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických
palných zbraní na rok 2024 - súťaž vykonať 16. júna 2024 na strelnici Senica – Čáčov,

- zabezpečiť strelnicu Senica – Čáčov na konanie XXIII. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých
historických palných zbraní na určený deň súťaže.
- v PaR a ďalších periodikách publikovať výsledky súťaže s cieľom postupného rozšírenia súťaží uvedeného druhu
do regiónov Slovenska.

Poďakovanie:
Sekcia loveckých historických palných zbraní KHSP pri SPZ ďakuje:
- Ing. M. Hustinovej – vedúca odboru poľovníckej informatiky, za vzorné materiálne zabezpečenie súťaže a
RgO SPZ Senica za poskytnutie strelnice k vykonaniu súťaže.
V Bratislave dňa 18. júna 2023.

Predseda Sekcie loveckých historických palných zbraní KHSP pri SPZ

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.