Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Vyjadrenie Slovenskej poľovníckej komory, ako člena odbornej skupiny pre určenie kvóty lovu vlka dravého, k zavádzaniu laickej verejnosti

SPKTlačová správa, 15.10.2019

Slovenská poľovnícka komora, ako člen odbornej skupiny pre určenie kvóty lovu vlka dravého a ako spolutvorca schváleného Programu starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku (ďalej len „PSoV“), ktorého tvorcom sú všetky zainteresované strany a to: Štátna ochrana prírody SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Technická univerzita vo Zvolene, Univerita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Národné lesnícke centrum vo Zvolene, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Združenie miest a obcí Slovenska, ako aj mimovládne organizácie Slovak Wildlife Society a Lesoochranárske zoskupenie VLK, verejne vyzývame mimovládne organizácie a záujmové skupiny, aby upustili od zavádzania laickej verejnosti, ktoré šíria na sociálnych sieťach. Jedným z vyjadrení je, že: Vlka musíme chrániť celoročne a o prípadných výnimkách musia rozhodovať skutoční odborníci, nie záujmové skupiny.“  

Podotýkame, že PSoV je vytvorený a schválený odbornou, nie záujmovou skupinou ľudí od roku 2016 a jej tvorcami sú všetky vyššie menované zainteresované štátne odborné inštitúcie, ako aj mimovládne organizácie, ktorých sa problematika týka. PSoV je vytvorený a v rámci platnej slovenskej legislatívy a legislatívy Európskej únie detailne rieši problematiku manažmentu vlka dravého na Slovensku.

Týmto chceme informovať širokú laickú i odbornú verejnosť o tom, že stav populácie vlka na Slovensku je:

  • dlhodobo v priaznivom stave, nakoľko rast jeho populácie úzko korešponduje s enormným nárastom populácie raticovej zveri, ktorý tvorí hlavnú zložku jeho potravy,
  • v skúmanom období od roku 2000 – 2016 zväčšil svoj areál výskytu z pôvodných 1,3 mil. ha na 1,83 mil. ha, čo je nárast o 39 % (štatistika NLC),
  • zákaz lovu vlka dravého platí celoročne v miestach jeho prirodzeného výskytu, migračných koridoroch a panónskom bioregióne, čo v súčasnosti predstavuje viac ako 56,3 % územia celého Slovenska a nie územia len s výskytom vlka,
  • každoročná výška jeho lovu nespôsobuje jeho pokles, pretože nikdy nie je ulovená ani 1/4 jeho ročného prírastku, nakoľko sa počíta s prirodzeným úhynom a počtom, ktoré majú zabezpečiť migráciu vlčích populácií do iných krajín, čo sa nám posledné roky úspešne darí (zaznamenaný zvýšený výskyt vlkov v Poľsku, Maďarsku i Českej republike),
  • k lovu vlka dravého z dôvodu vzniku škôd na hospodárskych zvieratách a majetku opäť pristupujú aj ďalšie európske krajiny, ktoré jeho lov v minulosti zastavili (pre príklad Rakúsko, Nemecko),
  • lov vlka je v súlade s platnou legislatívou EÚ praktizovaný vo Švédsku, Fínsku, Slovinsku, Bulharsku,
  • platformu Európskej komisie (Large Carnivore Initiative) o koexistencii človeka s veľkými šelmami podporujú organizácie WWF (Svetový fond na ochranu prírody), IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov), ELO (Európska organizácia vlastníkov pôdy), CIC (Medzinárodná organizácie pre poľovníctvo a ochranu zveri), FACE (Federácia európskych poľovníckych organizácií) a pod.,
  • pre populáciu vlka je potrebná jeho praktická-aktívna ochrana, nie len neodborná-papierová, aj z dôvodu, aby populácia vlka dravého nedoplatila na rozhodnutia neodborných organizácií, ako na našom území dopláca medveď hnedý alebo rys ostrovid.

Zavádzanie verejnosti na sociálnych sieťach istou záujmovou skupinou ľudí prispieva k demagogickému šíreniu a podsúvaniu nepravdivých, skreslených alebo len čiastočných informácií o stave veľkých šeliem na Slovensku. Poľovníci nikdy nemali záujem na vyhubení vlka dravého na našom území a už dlhé desaťročia prispievajú k jeho aktívnej ochrane a aj vďaka schválenému manažmentovému plánu, k dobrému zdravotnému stavu vlčích svoriek.

Preto sa pripájame k vydanej tlačovej správe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zo dňa 14.10.2019 s názvom: „Aktívna ochrana a manažment vlka dravého sú na Slovensku nevyhnutné!“, nakoľko laická verejnosť podpisujúca petíciu za zákaz lovu vlka, nie je jej tvorcami dostatočne a objektívne informovaná o súčasných podmienkach lovu vlka dravého na Slovensku, aktuálnom priaznivom stave jeho populácie na našom území, o financiách, ktorými je dotovaná súčasná ochrana vlka na Slovensku a ani o následkoch, ktoré by nastali po úplnom zákaze lovu tejto veľkej šelmy.

Slovenská poľovnícka komora

Prílohy:
Uložiť tento súbor (tlacova_sprava_vyjadrenie SPK k zavadzaniu verejnosti.pdf)tlacova_sprava_vyjadrenie SPK k zavadzaniu verejnosti.pdf[Tlačová správa - Vyjadrenie Slovenskej poľovníckej komory, ako člena odbornej skupiny pre určenie kvóty lovu vlka dravého, k zavádzaniu laickej verejnosti]277 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.