Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

27. Memoriál Kolomana Slimáka

stavace plagatik kkorektura 01V dňoch 23.-24. septembra 2023 sa v Turej Lúke uskutočnil 27. Memoriál Kolomana Slimáka, medzinárodné všestranné skúšky stavačov s udeľovaním titulov CACIT a CACT.

Skúšok sa zúčastnilo 24 stavačov, z toho 17 stavačov zo SR, 6 stavačov z Českej republiky  a 1 pes z Poľska.

Skúšky prebiehali v revíry PZ Turá Lúka, ktoré bolo organizátorom Memoriálu v spolupráci s ústredím SPZ a RgO SPZ Senica.

Skúšky úspešne ukončilo 11 psov, z toho 4 psy v I. cene, 3 psy v II. cene a 4 psy v III. cene. Hlavným rozhodcom bol RNDr. Anton Dinka. Za KR SPZ sa ako dozor zúčastnil Ing. Jozef Jursa, CSc. Riaditeľom memoriálu bo predseda PZ Turá Lúka Ing. Ján Kurtiš.

Vo výborne pripravených terénoch sa víťazom Memoriálu Kolomana Slimáka 2023 s ocenením CACT a CACIT stala suka NDrS Veri z Plzínů, ktorú viedol Patočka Petr z Českej republiky a zároveň bola ocenená za najlepšiu prácu v poli. Ocenenie za najlepšiu prácu vo vode získala druhá v poradí, NDrS Veda z Plzínů ktorú viedol Ing. Horák Vojtěch z Českej republiky a ako tretia v poradí sa umiestnila suka NKS Ebby z Pečeňadských Rovín so svojim vodičom Adamom Bartovičom. Cenu za najlepšiu prácu v lese získal piaty v poradí NKS KITO z Bilice ktorého viedol MVDr. Debrovský Jarolím.

Veľké poďakovanie patrí všetkým členom PZ Turá Lúka, ktorý pripravili memoriál na vynikajúcej úrovni. Cenu pre víťaza venovala firma Garmin, sponzorsky výraznou mierou Memoriál podporil aj partner SPK IBO Poľovník. Mediálnym partnerom Memoriálu bolo Poľovníctvo a rybárstvo.

Ešte raz gratulujeme všetkým úspešným účastníkom, ktorí v náročným podmienkach a daždivom počasí prezentovali výborné výkony a celkovo všestrannú prácu stavačov v poli, vo vode a v lese.

Podrobné výsledky sú zverejnené v priloženej tabuľke.

 

2023-09-22_16-20-58memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-1.jpg2023-09-22_16-26-40memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-2.jpg2023-09-22_16-28-06memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-3.jpg2023-09-22_16-31-26memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-4.jpg2023-09-22_16-32-52memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-5.jpg2023-09-22_16-49-33memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-6.jpg2023-09-22_16-51-58memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-7.jpg2023-09-22_16-54-39memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-8.jpg2023-09-22_16-55-52memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-9.jpg2023-09-22_16-57-21memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-10.jpg2023-09-22_16-59-29memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-11.jpg2023-09-22_17-01-57memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-12.jpg2023-09-22_17-03-34memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-13.jpg2023-09-22_17-04-59memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-14.jpg2023-09-22_17-09-14memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-15.jpg2023-09-22_17-15-12memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-16.jpg2023-09-22_17-16-26memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-17.jpg2023-09-22_17-19-34memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-18.jpg2023-09-22_17-21-08memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-19.jpg2023-09-22_17-23-04memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-20.jpg2023-09-22_17-25-39memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-21.jpg2023-09-22_17-30-23memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-22.jpg2023-09-22_17-33-47memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-23.jpg2023-09-22_17-41-13memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-24.jpg2023-09-22_18-25-38memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-25.jpg2023-09-22_18-25-54memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-26.jpg2023-09-22_18-26-19memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-27.jpg2023-09-22_18-26-49memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-28.jpg2023-09-22_18-27-07memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-29.jpg2023-09-22_18-28-12memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-30.jpg2023-09-22_18-28-50memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-31.jpg2023-09-22_18-29-50memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-32.jpg2023-09-22_18-30-33memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-33.jpg2023-09-22_18-31-45memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-37.jpg2023-09-22_18-37-22memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-39.jpg2023-09-22_18-38-19memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-41.jpg2023-09-22_19-47-38memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-44.jpg2023-09-22_19-48-02memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-45.jpg2023-09-22_19-49-06memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-46.jpg2023-09-22_19-49-31memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-47.jpg2023-09-22_19-49-51memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-48.jpg2023-09-22_19-50-11memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-49.jpg2023-09-22_19-50-40memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-50.jpg2023-09-22_19-50-53memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-51.jpg2023-09-22_19-53-27memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-54.jpg2023-09-22_19-54-30memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-55.jpg2023-09-22_19-54-43memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-56.jpg2023-09-22_19-57-04memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-58.jpg2023-09-22_19-58-14memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-59.jpg2023-09-22_19-58-49memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-60.jpg2023-09-22_20-00-13memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-62.jpg2023-09-22_20-07-28memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-63.jpg2023-09-23_08-09-04memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-64.jpg2023-09-23_08-09-25memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-65.jpg2023-09-23_08-09-44memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-66.jpg2023-09-23_08-09-50memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-67.jpg2023-09-23_08-09-57memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-68.jpg2023-09-23_08-10-00memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-69.jpg2023-09-23_08-10-03memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-70.jpg2023-09-23_08-11-11memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-72.jpg2023-09-23_08-11-40memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-73.jpg2023-09-23_08-11-55memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-74.jpg2023-09-23_08-12-07memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-75.jpg2023-09-23_08-12-24memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-76.jpg2023-09-23_08-12-37memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-77.jpg2023-09-23_08-12-41memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-78.jpg2023-09-23_08-12-49memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-79.jpg2023-09-23_08-12-56memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-80.jpg2023-09-23_08-13-23memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-81.jpg2023-09-23_08-13-56memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-82.jpg2023-09-23_08-14-11memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-83.jpg2023-09-23_08-14-26memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-84.jpg2023-09-23_08-15-02memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-87.jpg2023-09-23_08-15-33memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-88.jpg2023-09-23_08-16-45memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-90.jpg2023-09-23_08-16-55memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-91.jpg2023-09-23_08-18-56memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-95.jpg2023-09-23_08-19-47memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-96.jpg2023-09-23_08-20-03memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-97.jpg2023-09-23_08-20-14memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-98.jpg2023-09-23_08-20-26memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-99.jpg2023-09-23_08-20-47memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-101.jpg2023-09-23_08-25-26memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-104.jpg2023-09-23_08-25-39memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-105.jpg2023-09-23_08-28-08memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-108.jpg2023-09-23_08-28-35memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-109.jpg2023-09-23_08-28-45memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-110.jpg2023-09-23_08-28-52memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-111.jpg2023-09-23_08-28-58memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-112.jpg2023-09-23_08-29-03memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-113.jpg2023-09-23_08-29-15memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-114.jpg2023-09-23_08-29-20memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-115.jpg2023-09-23_08-29-25memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-116.jpg2023-09-23_08-29-37memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-117.jpg2023-09-23_08-29-47memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-118.jpg2023-09-23_08-29-56memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-119.jpg2023-09-23_09-02-46memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-122.jpg2023-09-23_09-08-51memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-124.jpg2023-09-23_10-01-55memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-135.jpg2023-09-23_10-12-04memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-141.jpg2023-09-23_10-12-12memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-142.jpg2023-09-23_10-48-39memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-149.jpg2023-09-24_09-09-57memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-151.jpg2023-09-24_09-10-05memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-152.jpg2023-09-24_09-10-25memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-153.jpg2023-09-24_09-10-44memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-154.jpg2023-09-24_09-17-58memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-157.jpg2023-09-24_09-31-23memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-160.jpg2023-09-24_09-42-45memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-163.jpg2023-09-24_11-08-18memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-165.jpg2023-09-24_11-08-19memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-166.jpg2023-09-24_11-20-21memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-171.jpg2023-09-24_11-40-54memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-177.jpg2023-09-24_11-58-21memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-181.jpg2023-09-24_15-50-20memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-183.jpg2023-09-24_16-34-38memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-185.jpg2023-09-24_16-35-23memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-186.jpg2023-09-24_16-38-16memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-195.jpg2023-09-24_16-43-43memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-207.jpg2023-09-24_16-45-52memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-213.jpg2023-09-24_16-46-11memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-216.jpg2023-09-24_16-51-06memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-234.jpg2023-09-24_16-53-41memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-238.jpg2023-09-24_16-54-30memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-240.jpg2023-09-24_16-55-55memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-248.jpg2023-09-24_16-56-32memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-251.jpg2023-09-24_16-56-53memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-255.jpg2023-09-24_16-57-06memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-256.jpg2023-09-24_16-57-32memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-259.jpg2023-09-24_16-57-52memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-262.jpg2023-09-24_16-58-18memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-264.jpg2023-09-24_16-59-16memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-268.jpg2023-09-24_17-04-44memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-278.jpg2023-09-24_17-07-51memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-285.jpg2023-09-24_17-10-27memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-286.jpg2023-09-24_17-11-59memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-287.jpg2023-09-24_17-17-10memorial_kolomana_slimaka_pzturaluka_2023-290.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Vysledky z MKS_2023.pdf)Vysledky z MKS_2023.pdf[Výsledky MKS ]420 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.